DOLNE POLE(1) |
Dolne Pole1

Nazwa:

Forma podstawowa: Dolne Pole

Dopełniacz: -ego -a

Charakterystyka obiektu:

pola

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 2, strona 127

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Pawłowiczki, woj. opol.(1985)

Lokalizacja opisowa: Pawłowiczki, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Dolnie Pole Fl1 46/6