DOLISKO(2) |
Dolisko2

Nazwa:

Forma podstawowa: Dolisko

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

zagłębienie

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Atrybuty obiektu:

zagłębienie

SENGŚ:

tom 2, strona 126

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. grod.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. grod.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 18-50 (MP 5269)

Etymologia:

I 1 — formacja prymarna topogr.; por. dolisko ‛miejsce, gdzie jest wiele dołów’.