DOLISKA(2) |
Doliska1

Nazwa:

Forma podstawowa: Doliska

Dopełniacz: -isk

Charakterystyka obiektu:

część lasu

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 2, strona 126

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. lub.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 62-17