DOLINKA(3) |
Dolinka3

Nazwa:

Forma podstawowa: Dolinka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

dolinka

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

dolinka

SENGŚ:

tom 2, strona 125

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. lubin.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 01-85 (MP 2631)

Etymologia:

Określenie przyimkowe pot. Na Dolinkę jest bardzo popularne w mikrotoponimii. Pozostałe dwa ustalenia komisji URM są chrztami: Schönthalchen ‛piękna dolinka’, Schwallmetal ‛masa metalu’.