DOLINA(7) |
Dolina3

Nazwa:

Forma podstawowa: Dolina

Dopełniacz: -y

Warianty nazw Dolina Nowa

Charakterystyka obiektu:

wąwóz

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 2, strona 125

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. kamienn.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 19-72