DOŁEK(10) |
Dołek3

Nazwa:

Forma podstawowa: Dołek

Dopełniacz: -łka

Warianty nazw sadzawka

Charakterystyka obiektu:

dół

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 2, strona 128

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. średz.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. średz.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 67-08