DÓŁ(8) |
Dół5

  • SENGŚ tom 2, strona 135

Nazwa:

Forma podstawowa: Dół

Dopełniacz: -u

Warianty nazw Lehngrube (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

dół

Atrybuty obiektu:

dół, wąwóz

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: d. pow. lubl.

    Etymologia:

  • I 1 — prymarne, proste określenie topogr.