DOBRZEJOWSKIE POLA(1) |
Dobrzejowskie Pola1

Nazwa:

Forma podstawowa: Dobrzejowskie Pola

Dopełniacz: -ich Pól

Warianty nazw Kanalizacja

Charakterystyka obiektu:

pola

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 2, strona 122

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Miłkowice, woj. leg.(1985)

Lokalizacja opisowa: Miłkowice, leg.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 81-82/83