DOBRODZIEŃSKIE LASY(1) |
Dobrodzieńskie Lasy1

Nazwa:

Forma podstawowa: Dobrodzieńskie Lasy

Dopełniacz: -ich -ów

Charakterystyka obiektu:

lasy

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 2, strona 119

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. częst.(1985)

Lokalizacja opisowa: Dobrodzień, częst.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 19/20-34/35 (MP 5276)