DO KRUSZYŃCA(2) |
Do Kruszyńca2

Nazwa:

Forma podstawowa: Do Kruszyńca

Charakterystyka obiektu:

część miasta

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

obecnie cz. mta Opole

SENGŚ:

tom 2, strona 112

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. opol.(1970)

Lokalizacja opisowa: opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
do kruseńca Fl1 733/13

Etymologia:

III — od wyrazu kruszywa w szerokim znaczeniu topogr. (por. kruszyć) utworzono n. m.: Kruszyniec, d. pow. Bochnia, ponadto nazw. z przyr.-ec (model Adamiec ‛syn Adama’, Kruszyniec ‛syn Kruszyny’). A zatem powyższe określenie mikrotoponimiczne jest dwuznaczne.