DŁUŻEC(11) |
Dłużec10

Nazwa:

Forma podstawowa: Dłużec

Dopełniacz: -żca

Charakterystyka obiektu:

grzbiet

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

grzbiet ok. 1000 m

SENGŚ:

tom 2, strona 107

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. jel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 28-43 (MP 5259)

Etymologia:

Zapis z 1242 r. Nova villa upoważniałby do rekonstrukcji Nowa Wieś. Różne, stereotypowe określenia złożone niem. z przym. lang ‛długi’ zmodyfikowała Komisja URM w postaci n. topogr. Dłużec; por. Dłużec w d. pow. Olkusz. Model z ps. przyr. (-ec): Chełmiec itp. Od przym. były to rzadkie toponimy. Oprócz stereotypowego niem. Lang-były człony: Wein ‛wino’, Dürr ‛suchy, goły’, Guckel (Gickel) — por. Guck ‛spojrzenie, widok’, gukken ‛patrzeć, wystawać itp’.