DŁUŻEC(11) |
Dłużec10

Nazwa:

Forma podstawowa: Dłużec

Dopełniacz: -żca

Charakterystyka obiektu:

grzbiet

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 2, strona 107

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. jel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 28-43 (MP 5259)