DIABLIK(3) |
Diablik1

Nazwa:

Forma podstawowa: Diablik

Dopełniacz: -a

Warianty nazw Monte Casino, Diabla Góra

Charakterystyka obiektu:

grzbiet

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 2, strona 103

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. jaw.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 60/61-72 (MP 4962)