DIABLIK(3) |
Diablik1

Nazwa:

Forma podstawowa: Diablik

Dopełniacz: -a

Warianty nazw Monte Casino, Diabla Góra

Charakterystyka obiektu:

grzbiet

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

grzbiet 360 m

SENGŚ:

tom 2, strona 103

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. jaw.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 60/61-72 (MP 4962)

Etymologia:

Por. wyżej Diable Ściany, etymologia niem. mikrotoponimów z 1. członem Teufels-.Komisja URM zastosowała deminutivum diablik od diabeł.