DEBRZYCA(2) |
Debrzyca2

Nazwa:

Forma podstawowa: Debrzyca

Dopełniacz: -y

Charakterystyka obiektu:

strumień

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 2, strona 93

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. dzierżon.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 2116, (MP 5266)