DEBRZNIK(4) |
Debrznik3

Nazwa:

Forma podstawowa: Debrznik

Dopełniacz: -a

Warianty nazw Kołowiec

Charakterystyka obiektu:

wąwóz

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 2, strona 93

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. strzel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 91/92-09/10 (MP 5574)