DEBRZE(2) |
Debrze2

Nazwa:

Forma podstawowa: Debrze

Dopełniacz: -a

Warianty nazw Pod Autostradą

Charakterystyka obiektu:

zarośla

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 2, strona 93

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. średz.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. średz.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 61-90 (URM 4964)