DEBRZE(2) |
Debrze1

Nazwa:

Forma podstawowa: Debrze

Dopełniacz: -a

Warianty nazw Wąwozy w lesie

Charakterystyka obiektu:

wąwóz

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

wąwóz

SENGŚ:

tom 2, strona 93

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. wałb.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 31-82/83 (MP 5163)

Etymologia:

Chrzest komisji URM; por. Debrzyca.