DĘBINKI(4) |
Dębinki1

Nazwa:

Forma podstawowa: Dębinki

Dopełniacz: -ek

Charakterystyka obiektu:

zburzone domostwo

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

zburzone domostwo koło wsi Orsk

SENGŚ:

tom 2, strona 99

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Rudna, woj. leg.(1985)

Lokalizacja opisowa: Rudna, leg.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 17-95 (MP 2559)

Etymologia:

Chrzest Komisji URM. Rodzime mogą być nazwy nr 2, 4.