DĘBINA(52) |
Dębina47

Nazwa:

Forma podstawowa: Dębina

Dopełniacz: -y

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

pole i zarośla

Atrybuty obiektu:

pole i zarośla

SENGŚ:

tom 2, strona 97

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. opol. (1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Dębina URM 05-92

Etymologia:

I 1 — dębina ‛las dębowy, dąb’; bardzo częste określenie miejscowości o takim zalesieniu.Identycznych n. m. — nie licząc n. ter. — jest w Polsce kilkadziesiąt — por. PRL 214-215. Dębina (niem. Gross Eichau, Gross Dupine), może drogą czechizacji i germanizacji odzwierciedlać formę Dębina, ale nie jest — zwłaszcza na tym dolnośląskim terenie o słabszych naleciałościach bohemizacyjnych — wykluczona rekonstrukcja Dupna od wyrazu dupa ‛Loch, Baumhöhle, Tierhöhle’; dupny oznaczał ‛wydrążony, pusty’. Por. H. Borek, Zachodniosłowiańskie nazwy toponimiczne z formantem -ьn-, 1968 s. 51. (Oczywiście takie rzekomo wstydliwe nazwy zachowały się, głównie w n. ter. — las, skała, pole).