DĘBINA(52) |
Dębina47

Nazwa:

Forma podstawowa: Dębina

Dopełniacz: -y

Charakterystyka obiektu:

zarośla

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 2, strona 97

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. opol.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Dębina URM 05-92