DANIELEC(1) |
Danielec1

Nazwa:

Forma podstawowa: Danielec

Dopełniacz: -ca

Charakterystyka obiektu:

kuźnica

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

kuźnica w Radzionkowie, teren mta Bytom

SENGŚ:

tom 2, strona 83

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. kat.(1991)

Lokalizacja opisowa: kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Danieletz, Danielec 1845 K45 528
Danielec, Danieletz, Daniel-Damhirsch 1896 D96 183
1900 Myc 22

Etymologia:

II 2 — n. dzierż, z przyr.-ec, por. biblijne im. Daniel, pochodzenia hebr. w znaczeniu ‛Bóg jest moim sędzią’ (morfem-el = Bóg), Emanuel ‛Bóg z nami’; Gabriel ‛bohater Boga’; Michael (Michał) ‛któż jest jak Bóg’. Model nazwisk XV w. i in. n. dzierż, na-ec,-owiec, por. Radwaniec, Pasierbiec.