DĄBROWICA(8) |
Dąbrowica7

Nazwa:

Forma podstawowa: Dąbrowica

Dopełniacz: -y

Warianty nazw Dąbrówka (alternatywna)

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

nazwa leśna

Atrybuty obiektu:

nadleśn. Międzyrzecze, mto Tychy

SENGŚ:

tom 2, strona 90

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. kat. (1991)

Lokalizacja opisowa: kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 89-87 (MB 48/28H)
1586 MPszcz

Etymologia:

II 1 — model n. topogr. z przyr.-ica był produktywny: Dębica, Wierzbica. Niektóre zapisy zniemczone na-itz można również rekonstruować jako Dąbrowice. W tej samej funkcji topogr. występował wariant Dąbrówka. Niektóre ustalenia Komisji URM są chrztem (np. nr 1). Jako n. zdr. należy uważać Dąbrowicę, Dąbrowy : Dambrowa 1400, Dumbrowitze 1532 czyli pierwotnie Dąbrowa, zaś wtórna wyrazistsza forma Dąbrowice. Por. Bor72 34.