DĄB POKOJU(1) |
Dąb Pokoju1

Nazwa:

Forma podstawowa: Dąb Pokoju

Dopełniacz: -u Pokoju

Klasa toponimu:

dendronimy

Charakterystyka obiektu:

drzewo

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 2, strona 85

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. mil. (1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. mil.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 05-27 (MP 4567)

Etymologia:

Od podstawy dąb ‛Quercus’ pochodzi mnóstwo n. top. (por. SG s.v., PRL s. v.). Zalesienie Polski było ongiś o 50% większe niż dziś. Ze względu na stereotypowość określenia Dąb dodawano człony: krasny ‛piękny, okazały’, Rzazany, czyli rzezany ‛ścięty’. Co do zniemczenia Dąb ← Damm, por. wyżej Damm-.