CZERWONE JEZIORO(1) |
Czerwone Jezioro1

Nazwa:

Forma podstawowa: Czerwone Jezioro

Dopełniacz: -ego -a

Warianty nazw Purpurowe Jeziorko

Charakterystyka obiektu:

jezioro

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

j.

SENGŚ:

tom 2, strona 70

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. jel.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. jel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 32/33-68

Etymologia:

Neologizm nazewniczy Komisji URM.