CZERWONE(1) |
Czerwone1

Nazwa:

Forma podstawowa: Czerwone

Dopełniacz: -ego

Charakterystyka obiektu:

część lasu

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 2, strona 70

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Trzebnica, woj. wroc.(1985)

Lokalizacja opisowa: Koniowo Małe, Trzebnica, wroc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 03-39 (MP 4568)