CZERWONA DROGA(3) |
Czerwona Droga2

Nazwa:

Forma podstawowa: Czerwona Droga

Dopełniacz: -ej -i

Warianty nazw Fuhrmann's L. (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

hodonimy

Charakterystyka obiektu:

droga leśna

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 2, strona 69

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 41-85 (MP 5072)