CZĘPINY(1) |
Czępiny1

Nazwa:

Forma podstawowa: Czępiny

Dopełniacz: -in

Charakterystyka obiektu:

pola

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 2, strona 72

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. głog.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. głog.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 11-85