CZASZA(2) |
Czasza2

Nazwa:

Forma podstawowa: Czasza

Dopełniacz: -y

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

las i wyspa

Atrybuty obiektu:

las z wyspą na rzece lub jeziorze, okolice wsi Głoska

SENGŚ:

tom 2, strona 60

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Miękinia, woj. wroc. (1985)

Lokalizacja opisowa: Miękinia, wroc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
der sogenannte Tschasche Wald 1748 WAPWr 2 2, V/6
Das Tschaese Werder 1788 WAPWr1 1, VI/4

Etymologia:

II — niektóre wyrazy pospolite są nieraz używane w mikrotoponimii z funkcją przenośną: dłutko, donica, czapka, dupa ‛tył’, przen. ‛lichy kawałek gruntu, położony gdzieś na końcu, w tyle’, ogon, igła ‛wąskie i schodzące w szpic kawałki gruntu’, grzebień ‛długi, wąski grzbiet górski, urwista krawędź skały’ itp. Do tychże apelatywów topogr. przen. należy czasza ‛miejsce zaokrąglone’.