CZARTKOWICE(2) |
Czartkowice2

Nazwa:

Forma podstawowa: Czartkowice

Dopełniacz: -ic

Charakterystyka obiektu:

miejscowość

Klasa toponimu:

ojkonimy

Atrybuty obiektu:

prawdopodobnie miejscowość ta zaginęła

SENGŚ:

tom 2, strona 59

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. gliw.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. gliw.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Ztartcovitz(!), Czartkowitz 1300~ CS XIV 93
Czartkowitz 1401 CS XIV 93

Etymologia:

II 3 — Czartkowice, d. pow. gliw., są n. patr. od n. os. Czartek; por. nazw. śl. Czart, czes. Črt, Czartki, n. rod., woj. poznańskie.Niem. Knoblochsdorf, Knobelsdorf jest n. dzierż, od nazw. Knobloch ← Knoblauch ‛czosnek’.