CZAROWNICA(2) |
Czarownica2

Nazwa:

Forma podstawowa: Czarownica

Dopełniacz: -y

Charakterystyka obiektu:

pomnik

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

pomnik

SENGŚ:

tom 2, strona 59

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. dzierżon.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. dzierżon.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM (MP 5267)

Etymologia:

Chrzest — kalka Komisji URM niem. HexeBerg (por. Hexe ‛czarownica’); por. Czarownica, n. ter., d. pow. tarnowski.