CZARNY KOCIOŁ(1) |
Czarny Kocioł1

Nazwa:

Forma podstawowa: Czarny Kocioł

Dopełniacz: -ego Kotła

Warianty nazw Kocioł Jagniątkowski (alternatywna)

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

kocioł polodowcowy

Atrybuty obiektu:

kocioł

SENGŚ:

tom 2, strona 57

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: ok. 1160 m, Karkonosze, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1951 R s.v.

Etymologia:

Niem. Schnee ‛śnieg’, Grube ‛dół, jama’; termin pol. kocioł ma w topografii znaczenie przen., ‛zamknięta, okrągława zaklęsłość terenu, zwłaszcza w zboczach górskich’.