CZARNY KOCIOŁ(1) |
Czarny Kocioł1

  • SENGŚ tom 2, strona 57

Nazwa:

Forma podstawowa: Czarny Kocioł

Dopełniacz: -ego Kotła

Warianty nazw Kocioł Jagniątkowski (alternatywna, polski), Schwarze Schneegrube (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

kocioł polodowcowy

Atrybuty obiektu:

ok. 1160 m n.p.m.

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: Karkonosze, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1951 R s.v.

    Etymologia:

  • Niem. Schnee ‛śnieg’, Grube ‛dół, jama’; termin pol. kocioł ma w topografii znaczenie przen., ‛zamknięta, okrągława zaklęsłość terenu, zwłaszcza w zboczach górskich’.