CZARNY KOCIOŁ(1) |
Czarny Kocioł1

Nazwa:

Forma podstawowa: Czarny Kocioł

Dopełniacz: -ego Kotła

Warianty nazw Kocioł Jagniątkowski

Charakterystyka obiektu:

kocioł

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 2, strona 57

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: ok. 1160 m, Karkonosze, Sudety Zach.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1951 R s.v.