CZARNIAWSKI LAS(1) |
Czarniawski Las1

Nazwa:

Forma podstawowa: Czarniawski Las

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

część lasu

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 2, strona 54

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: leśn. Oliwin, d. pow. lwów.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 37-21