CZARNE(5) |
Czarne4

Nazwa:

Forma podstawowa: Czarne

Dopełniacz: -ego

Charakterystyka obiektu:

jezioro

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 2, strona 53

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. bol.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. bol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 83-42/43