CZARNE(5) |
Czarne2

Nazwa:

Forma podstawowa: Czarne

Dopełniacz: -ego

Charakterystyka obiektu:

gromada domów

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

gr. domów do wsi Zborowskie

SENGŚ:

tom 2, strona 53

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Ciasna, woj. częst.(1988)

Lokalizacja opisowa: Ciasna, częst.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Czarne, Zorne, Schwarzeck 1939 Prus39 25
1951 R s.v.

Etymologia:

Por. etymologia Czarna; niektóre tylko są rodzime pol. (nr 2, 3, 5).