CZARCI WĄWÓZ(1) |
Czarci Wąwóz1

Nazwa:

Forma podstawowa: Czarci Wąwóz

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

wąwóz

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 2, strona 51

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM (MP 5175)