CZARCI LAS(1) |
Czarci Las1

Nazwa:

Forma podstawowa: Czarci Las

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

część lasu

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Atrybuty obiektu:

cz. lasu

SENGŚ:

tom 2, strona 50

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. trzeb.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 02-40 (MP 4568)

Etymologia:

Por. niem. Kobold ‛kobold, krasnoludek’.