CZARCI DÓŁ(1) |
Czarci Dół1

Nazwa:

Forma podstawowa: Czarci Dół

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

dół

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 2, strona 50

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. trzeb.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. trzeb.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 86-50 (MP 4669)