CZAPLA(1) |
Czapla1

Nazwa:

Forma podstawowa: Czapla

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

dom rybacki

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

dom rybacki PG Rybnego Ruda Sułowska

SENGŚ:

tom 2, strona 49

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Milicz, woj. wroc.(1985)

Lokalizacja opisowa: Milicz, wroc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 06-43 (MP 4569)

Etymologia:

Od podstawy czapla są bardzo częste nazwania, zwłaszcza nadjeziorne.