CZAJAK(1) |
Czajak1

  • SENGŚ tom 2, strona 48

Nazwa:

Forma podstawowa: Czajak

Dopełniacz: -a

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

nazwa leśna

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: woj. kat. (1991)

Lokalizacja opisowa: nadleśn. Wyry, dziś należy do mta Tychy, kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Czajok 1830 MPszcz

    Etymologia:

  • I 2 — n. dzierż, od nazw. Czajak (model : Brusek), tj. nazw. = n. m., bez derywacji przyr.