ĆMIELOWIZNA(1) |
Ćmielowizna1

Nazwa:

Forma podstawowa: Ćmielowizna

Dopełniacz: -y

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

gospodarstwo leśne

Atrybuty obiektu:

gospodarstwo leśne

SENGŚ:

tom 2, strona 77

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. tyski (1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. tyski

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 96-80

Etymologia:

II 2 — n. dzierż.; przyr.-owizna miał identyczną funkcję jak-owiec. (Por. H. Safarewiczowa, Nazwy miejscowe typu Mroczkowizna, Klimontowszczyzna, 1956).