CIESZANOWICKI LAS(2) |
Cieszanowicki Las1

Nazwa:

Forma podstawowa: Cieszanowicki Las

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

leśnictwo

Klasa toponimu:

choronimy

Atrybuty obiektu:

las, leśn. Jędrzejów

SENGŚ:

tom 2, strona 40

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. opol.(1970)

Lokalizacja opisowa: Szklary, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 13-50

Etymologia:

Derywaty złożone od Cieszanowie.