CIENKÓW(4) |
Cienków3

Nazwa:

Forma podstawowa: Cienków

Dopełniacz: -owa

Charakterystyka obiektu:

strumień

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 2, strona 37

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: mto Wisła, biel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Tinkower Bach 1836 Mróz84
denków, strumień we wsi Wisła 1880 SG I 689