CIECISZOWSKI LAS(1) |
Cieciszowski Las1

Nazwa:

Forma podstawowa: Cieciszowski Las

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

część lasu

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 2, strona 34

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Szprotawa, woj. ziel.(1985)

Lokalizacja opisowa: Szprotawa, ziel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 12/13-44/45