CHROMIECKI LAS(1) |
Chromiecki Las1

Nazwa:

Forma podstawowa: Chromiecki Las

Dopełniacz: -ego -u

Charakterystyka obiektu:

część lasu

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 2, strona 21

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Stara Kamienica, woj. jel.(1985)

Lokalizacja opisowa: Stara Kamienica, jel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 37-34