CHOJEC(1) |
Chojec1

Nazwa:

Forma podstawowa: Chojec

Dopełniacz: -jca

Charakterystyka obiektu:

jezioro

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

jezioro

SENGŚ:

tom 2, strona 17

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Popielów, woj. opol.(1985)

Lokalizacja opisowa: Popielów, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Hoyetz-See (Wjesor) Fl1 519/18

Etymologia:

I 1 — gw. chojec = choina ‛młody las świerkowy’.