CHOCIANOWSKIE WYSZKI(1) |
Chocianowskie Wyszki1

Nazwa:

Forma podstawowa: Chocianowskie Wyszki

Dopełniacz: -ich -ek

Charakterystyka obiektu:

pola

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 2, strona 14

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. lubin.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. lubin.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 99-63/64