CARUSZKI(1) |
Caruszki1

Nazwa:

Forma podstawowa: Caruszki

Dopełniacz: -ek

Warianty nazw Coruszki

Charakterystyka obiektu:

pole

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 2, strona 1

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Skoczów, woj. biel.(1985)

Lokalizacja opisowa: Pogórze, Skoczów, biel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM