CARLSSEGEN(2) |
Carlssegen1

Nazwa:

Forma podstawowa: Carlssegen

Charakterystyka obiektu:

kolonia

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 2, strona 1

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. byt.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. byt.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Carlssegen 1864 TriestI 357