CARLSHOF(2) |
Carlshof1

Nazwa:

Forma podstawowa: Carlshof

Charakterystyka obiektu:

folwark

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 2, strona 1

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Pawłowiczki, woj. opol.(1985)

Lokalizacja opisowa: Pawłowiczki, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Carlshof 1865 TriestII 945