CALVI ALLODIUM(1) |
Calvi Allodium1

Nazwa:

Forma podstawowa: Calvi Allodium

Charakterystyka obiektu:

folwark

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 2, strona 1

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. leg.(1985)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. leg.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Calvi allodium 1300~ CS XIX 139