BUKOWINA(15) |
Bukowina3

Nazwa:

Forma podstawowa: Bukowina

Dopełniacz: -y

Charakterystyka obiektu:

kolonia miasta

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 1, strona 125

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. pszcz.(1970)

Lokalizacja opisowa: pszcz.