BUKOWA DROGA(1) |
Bukowa Droga1

Nazwa:

Forma podstawowa: Bukowa Droga

Dopełniacz: -ej -i

Charakterystyka obiektu:

droga

Klasa toponimu:

hodonimy

Atrybuty obiektu:

droga leśna

SENGŚ:

tom 1, strona 124

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: oleś.

Etymologia:

[]